SBR 丁苯橡膠

品       名 廠       商 特       性 包       裝 規      格
SBR 1502 台灣 台橡 非污染性, 23.5 % 苯乙烯 35 公斤/塊, 1050 公斤/箱
SBR 1500E 台灣 台橡 污染性, 23.5 % 苯乙烯 35 公斤/塊, 1050 公斤/箱
SBR 1778 台灣 台橡 非污染性, 37.5 % 油 35 公斤/塊, 1050 公斤/箱
SBR 1712E 台灣 台橡 污染性, 37.5 % 油 35 公斤/塊, 1050 公斤/箱
SBR 1502 日本 ZEON 非污染性, 23.5 % 苯乙烯 35 公斤/塊, 1260 公斤/箱

BR 聚丁二烯橡膠

品        名 廠       商 特      性 包      裝 規      格
BR 0150 台灣 台橡 非污染性, Cis 成份 98% 35 公斤/塊, 1050 公斤/箱
BR 1220 日本 ZEON 非污染性, Cis 成份 98% 35 公斤/塊, 1260 公斤/箱

NBR 丁腈橡膠

品       名 廠       商 特      性 包       裝 規     格
NBR 1052 台灣 南帝 33% 丙烯晴,目尼:52 25 公斤/塊, 1200 公斤/箱
NBR 1052 M30 台灣 南帝 33% 丙烯晴, 低目尼: 30 25 公斤/塊, 1200 公斤/箱
NBR 1051 台灣 南帝 41% 丙烯晴,目尼:68 25 公斤/塊, 1200 公斤/箱
NBR 1203D 台灣 南帝 NBR/PVC=70/30之共混膠 25 公斤/塊, 1200 公斤/箱
KNB 35L 韓國 KUMHO 33% 丙烯晴, 目尼: 41 35 公斤/塊, 1050 公斤/箱
KNB 35LM 韓國 KUMHO 33% 丙烯晴, 目尼: 50 35 公斤/塊, 1050 公斤/箱
NBR 6240 韓國 LG 34% 丙烯晴, 目尼: 41 35 公斤/塊, 1200 公斤/箱
NBR 6850 韓國 LG 34% 丙烯晴, 目尼: 50 35 公斤/塊, 1200 公斤/箱

IR 異戊二烯橡膠

品      名 廠      商 特      性 包      裝 規      格
IR 2200 日本 ZEON 無污染,色澤透明 35 公斤/塊, 1260 公斤/箱
IR SKI-3S 蘇聯 N廠 無污染,色澤透明 30 公斤/塊, 1260 公斤/箱
IR 80 大陸 天利石化 無污染,色澤透明 30 公斤/塊, 900 公斤/箱

EPDM 乙烯丙烯橡膠

品      名 廠      商 特      性 包      裝 規      格
KEP 330 韓國 KUMHO ENB:7.9 ,目尼:28 25 公斤/塊, 900 公斤/板
Keltan 6405H 沙國 ARLANXEO ENB:5, 目尼:64 25 公斤/塊, 900 公斤/板
Nordel IP 4640 美國 陶氏化學 ENB:5 目尼: 40 25 公斤/塊, 1000 公斤/板
Nordel IP 4520 美國 陶氏化學 ENB:5 目尼: 20 25 公斤/塊, 1000 公斤/板

CR 氯丁橡膠

品      名 廠      商 特     性 包      裝 規      格
Denka M-42 日本 Denka 泛用型CR, 目尼: 43 25 公斤/塊
CR-2322 大陸 山西霍家長化 泛用型CR, 目尼: 46 25 公斤/塊, 1000 公斤/板

SILICONE 矽橡膠

品      名 廠      商 特     性 包      裝 規      格
矽膠 大陸 硬度: 30度,50度,70度 20 公斤/ 箱, 720 公斤/板

#規格為PDF檔,若您沒法讀取,請下載PDF Reader 

快速選單

科技 & 新知